RSS Feed

RUGA SECUNDELOR INFINITE – Maria Alexandra Mihăescu

Posted on

de câte ori întind arcul,
palmele se împreunează
întro incantație slută
ca două aripi desfulgite
de bonturi îngândurate.
ne regăsim timizi,
când vii cu cheia cămării,
asemenea iederei cetății cu ceas.
și ne unim rugile
la căpătâi de prunc,
răzbind nisipul secundelor infinite.
ochii se pecetluiesc
cu sărutul genelor lăcrimânde,
frunțile se deslușesc de îndoială,
doar părul respiră a alb timpuriu.
ce de obidă…

25 august 2014

Datornicul nemilostiv

Posted on

Gândirea unui lucru devine de multe ori mai rea decât lucrul în sine. Lucrul făcut de multe ori nu e (cel mai) bun. Dar gândul tocmai pentru că nu e făcut devine cel mai periculos. Pentru că tind să-mi spun: nu am greșit pentru că încă nu am făcut.

Gândurile acestea sunt cele care mă acoperă atunci când îmi pun problema de a da unui cerșetor sau nu a nu-i da ceva. Și cel mai rău e când ajung să-mi „justific” faptul că nu i-am dat cerșetorului. Gândul care „mă ajută” să justific este mai rău decât ceea ce (nu) am făcut. Pentru ca devin chiar mai rău decât datornicul nemilostiv: acesta cerea de la datornicul lui ceea ce îi datora, pe când eu cer socoteală cerșetorului pentru ceea ce nu i-am dat. Pentru că prin gândurile mele, prin justificările mele, ajung să cer socoteală cerșetorului, să-l judec uitând că dacă Judecătorul ar fi la fel de aspru cu mine, precum sunt eu cu cerșetorul atunci …

Problema nu e dacă să dăm sau nu unui cerșetor, ci problema e în noi: să ne asumăm faptul că uneori greșim și suntem singuri vinovați pentru asta.

„Dar să pătrundem în inima noastră, să căutăm: nu există oare în noi înşine patima iubirii de argint, nu există oare în noi o inimă crudă? Sunt puţini dintre noi cei care sincer dispreţuiesc banii, care nu doresc bogăţie? Puţini, foarte puţini! Iubirea de arginţi este păcatul majorităţii oamenilor. Revoltându-ne de extrema iubire de argint a acestui datornic iertat, trebuie să recunoaştem cu smerenie că singuri suntem vinovaţi de acest păcat. Noi vedem în acest datornic iertat cea mai brutală manifestare a iubirii de sine, a egoismului. Dar oare nu ne iubim noi înşine mai mult decât pe apropiaţii noştri, oare împlinim noi porunca: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi?

Noi ne iubim pe noi înşine, iar de alţi oameni prea puţin ne îngrijim. Acesta este egoismul, acesta este păcatul care, într-o formă strigătoare, revoltătoare se manifestă în faptele acestui datornic. El este crud, este nemilos peste măsu­ră. Dar oare putem spune că împlinim porunca lui Hristos: Fiţi milostivi, aşa cum şi Tatăl vostru milostiv este (Luca 6, 36)?” –
PILDA DATORNICULUI NEMILOSTIV. Predica Sfantului Luca al Crimeei

DatorniculNemilostiv

%d blogeri au apreciat asta: